Copyright © 2012 ABG Made with MAGIX АБГ Асоциация на българските групи В отговор на наше “Писмо-молба от 05.04.13” до външния министър и копие до президента